I dag åpnet det nye jobbsenteret på Mortensrud. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) og Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var til stede for å klippe snor.

Dette er et tiltak byrådsleder Raymond Johansen avslørte skulle komme til området på folkemøtet på Mortensrud 21. november i år.

Jobbsenteret er et tilbud for unge voksne i alderen 18–25 år. Ideen er at senteret skal være et sted der disse personene kan møte NAV-ansatte fysisk og få hjelp til alt fra CV-skriving, intervju og det å komme seg ut i jobb.

– Unge voksne på Mortensrud har etterspurt dette tilbudet og vi ser at det er et behov for å få disse personene ut i jobb og aktivitet, forteller Kathrine Fochsen, prosjektleder for jobbsenteret.

I første omgang skal jobbsenteret være lokalisert i en brakke på torget, men skal trolig flyttes inn på senteret etter årsskiftet, opplyser Fochsen om.

Et forebyggende tiltak

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller at han er glad for at jobbsenteret er på plass på Mortensrud i dag. Han mener dette kan bidra til å styrke selvfølelsen til unge voksne i området.

– Vi vet det fra undersøkelser både i Oslo og ellers at ganske mange unge folk ikke har noe særlig tro på framtiden og ser ikke seg selv inn i et fremtidsbilde. Det å kunne få en jobb og kunne bidra inn i et fellesskap er jeg helt sikker på at også bidrar til at folk får en større tro på framtida.

Særlig aldersgruppen 18 til 25 mener Johansen det er viktig å nå ut til.

– Disse har savnet et slikt tilbud. Det å kunne få arbeidstrening, det å komme inn i arbeidslivet og få en litt mer normal syklus i livet sitt er viktig. Man trenger en grunn til å stå opp om morgenen og muligheten til å møte andre voksne. Hvordan du tjener pengene dine tror jeg har noe med selvrespekten din å gjøre.

Johansen sier at jobbsenteret er et ledd i å trygge Mortensruds befolkning. Tidligere partikollega Jan Bøhler (Sp) har sagt til Nordstrands Blad at han ønsker en politipost på Mortensrud, dette mener byrådslederen ikke er nødvendig.

– Jeg tror det kan være litt avsporing at man vil ha en politipost på Mortensrud. Det å ha tilstedeværelse, det å ha politi som har kunnskap om det som foregår her er viktigst. Både det å drive kriminalitetsforebyggende arbeid, men også det å drive med våpenkontroll, ransaking og det å være til stede er aller viktigst. Det er ikke bygget i seg selv som er det viktige. Det er tilstedeværelse og kunnskapsrike politifolk som vet hva som foregår i området som er viktigst.

Må bidra med mer

Arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sier til Nordstrands Blad at man må bidra med mer enn et jobbsenter for å trygge Mortensrud.

– Jobbsenteret er viktig, men vi gjør også mer her. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir penger til områdesatsing som blant annet går til Mortensrud og som handler om å bidra til at det er best mulig levekår her for ungdom som vokser opp her i området.

Mudassar Mehmood er miljøterapeut og en del av frivillighetsorganisasjonen Mortensrud Fellesskap. Organisasjonen har sammen med NAV, byrådet og bydelen jobbet for å få på plass jobbsenteret.

Mehmood sier at jobbsenteret er noe de unge har ønsket lenge.

– I samtale med ungdom merker jeg meg at flere etterspør muligheten til å få seg en jobb. Det er ikke alltid det er like lett, derfor er et jobbsenter et veldig godt tilbud og en god start på det arbeidet. Jeg er selv av den oppfatning av at om man skal få bukt med problemene i området så er jobb veien å gå.

Likevel forteller Mehmood at det må mer til for å trygge Mortensrud.

– Dette kan være en del av løsningen, men jeg tror ikke det er hele løsningen. Dette er et godt tiltak. Utover det trenger vi flere tilbud til ungdommen. For de aller yngste er det en del tilbud i området, men for unge voksne over 18 år er det ikke like mange tilbud. Mortensrud fellesskap ønsker å ha et eget sted hvor ungdom kan være og ha et eierskap. Et sted de kan oppholde seg på fritiden sin. Det vi trenger her i området er flere slike steder og flere tilbud til de over 18 år, avslutter han.