John Liverud var med å starte Bekkelaget Rotary i 1977, 42 år tilbake. Den 12. mars ble John av klubben hedret for sitt mangeårige arbeid i Bekkelaget Rotary med å bli utnevnt til æresmedlem.

John Liverud, som bor i Midttunveien på Nordstrand, er på tross av at han går i sitt 91. år, en meget vital og aktiv kar som følger godt med i hva som skjer i verden.

John ble født i Sarpsborg, men har størstedelen av livet bodd i området.

Han begynte i 1948 å studere ved København Handelshøjskole, bare 20 år gammel og gikk ut derfra i 1952 som siviløkonom. Han har hatt mange spennende jobber i sitt liv, hvorav mange år i Mustad-konsernet, bl.a. som salgsdirektør i mange år.

I 1974 etablerte han i en norsk avdeling av Luna, den største verktøyprodusenten i Skandinavia. Når denne noen år senere ble kjøpt opp av den da svenske Jernia-kjeden, måtte han i perioden 1987–1993 flytte til Sverige.

I tiden etter etableringen av Luna, fikk han interesse for å aktivisere seg i frivillig humanitært arbeid og sammen med noen gode venner etablerte han i 1977 Bekkelaget Rotary. Arbeidet begynte i 1976 og året etter hadde de klart å samle 20 personer som ble medlemmer, noe som var kravet for å bli godkjent som egen klubb i Rotary.

Rotary har som formål å arbeide for et bedre samfunn og er bl.a. kjent for den såkalte 4-spørsmålsprøven som vi skal benytte i saker vi er engasjert i:

1. Er det sant?

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?

3. Vi det skape forståelse og bedre vennskap?

4. Og vil det være til beste for alle det angår?

Bekkelaget Rotary møtes ukentlig på Bekkelagshøgda Samfunnshus og med innsamlede midler arbeider klubben for både gode lokale og internasjonale formål.

John Liverud og hans kone Liv, holder seg i form ved å stelle i egen hage og gå turer i området omkring hytta i Skåbu.