Gleden var stor i Betlehem da Caritas Barnesykehus i Betlehem sist torsdag (8.10.) mottok flere kasser med medisinsk utstyr som settes inn i kampen mot Covid-19-pandemien.

Bekkelaget Rotaryklubb har sammen med lokale og internasjonale klubber samlet inn midler til utstyret.

I tillegg til pasienter som naturlig sogner til Caritas i selve Betlehem, bistår sykehuset under epidemien også lokale hospitaler sør for Jerusalem med opplæring av medisinsk peronale, smittevern og behandling.

I alt har Caritas-sykehuset ansvaret for ca. 200.000 mennesker.

Etter planen vil to sykehus i Øst-Jerusalem og Ramallah snart motta tilsvarende bidrag til kampen mot epidemien som nå er inne i bølge nr. 2.

Covid-19 rammer uansett grenser og demonstrerer hvordan økonomien på israelsk og palestinsk side er knyttet sammen. For begge sider er turisme en grunnpillar i økonomien. Uteblir turistene som nå, går det ut over alt og alle.

Blant annet derfor er hjelp utenfra viktig, men pandemien har også tvunget partene til å innse at de står sterkere når de går sammen om å møte utfordringene.

Om ikke annet kan det ligge en spire av håp i det.