Nå setter Oslo kommune inn tiltak for å spare strøm. Bakgrunnen er høye strømpriser, men også å forhindre en situasjon hvor vi ikke har nok strøm.

Kommunen setter inn tiltak umiddelbart og har også en plan for mer drastiske tiltak som kan iverksettes hvis det er nødvendig.

Disse tiltakene skal innføres i Oslo nå:

 • Innetemperaturen i kontorer, administrasjonslokaler og andre lokaler der det er hensiktsmessig settes til maks 20 grader.
 • Driftstid reduseres i skoler og barnehager med 1 time, med mindre inneklimaet på den enkelt skole tilsier at det ikke er mulig. Åpningstiden reduseres ikke.
 • Temperaturen i skoler, barnehager og flerbrukshaller settes ned. Temperaturen vil avhenge litt av bygningenes formål, men skoler og barnehager skal ikke lavere enn 20 grader.
 • Temperaturen i kommunale bad reduseres med 1 grad.
 • Luftmengder i skoler/barnehager skal reduseres og elektrisk snøsmelting, for eksempel varmekabler i bakke, nedløpsrør eller tak, i barnehager minimeres.
 • Ruter og Sporveien skal så raskt som mulig gjennomføre tiltak på kollektivtransporten, verksteder og kontorlokaler, som for eksempel å senke temperaturen.
 • Bymiljøetaten skal vurdere hvilke områder de kan redusere gatebelysning og brenntid i, uten at det går ut over folks trygghet. De skal også vurdere mørklegging eller redusert belysning i enkelt skiløyper.

Disse tiltakene vurderes på sikt hvis det blir behov:

 • Ytterligere reduksjon i innetemperatur i kontor, administrasjonslokaler, skoler, barnehager og flerbrukshaller.
 • Reduksjon i innetemperatur i andre type bygninger, inkludert helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Ytterligere redusert driftstid i skoler og barnehager.
 • Ytterligere reduksjon i temperatur i kommunale bad.
 • Stenge ned uteisbaner og ishaller.
 • Redusert åpningstid kulturbygg og bibliotek.
 • Redusert eller ingen snøproduksjon Holmenkollen.
 • Tiltak under Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Vann- og avløpsetaten.
 • Redusert kollektivtilbud.
 • Redusert ladetilbud for EL-biler.
 • Redusert lysstyrke langs vei, gate og park til 70 prosent fra kl. 22 i stedet for kl. 23.
 • Redusere belysningens brenntid med 15 ved soloppgang og nedgang, unntatt i perioden november til februar
 • Skru av lysløyper i marka

Ingen reduserte åpningstider

Vi har stilt finansbyråd og nestleder i byrådet Einar Wilhelmsen (MDG) noen spørsmål om tiltakene:

– Driftstid reduseres i skoler og barnehager med 1 time, men åpningstiden reduseres ikke står det blant tiltakene som settes inn nå. Hva betyr det?

– Det vil si redusert ventilasjon og temperatur på starten eller slutten av dagen, med mindre inneklimaet på den enkelt skole tilsier at det ikke er mulig. Åpningstidene reduseres ikke, heller ikke for Meråpen skole.

Reduksjon i driftstid vil skje utenfor ordinær skoletid, påpeker Wilhelmsen.

– Luftmengder i skoler og barnehager reduseres står det. Hva betyr dette?

– At luftmengde reduseres betyr at det skal gå mindre luft gjennom ventilasjonsanlegget. Oslo kommunes egne krav om luftmengder er vesentlig høyere enn lovkravet.

– Noen av tiltakene som ikke iverksettes nå, men eventuelt på sikt ved behov, er ganske drastiske. Hvor mye skal til før man reduserer kollektivtilbud og ladetilbud?

– Strømkrisen blir mer og mer alvorlig dag for dag, og vi er nødt til å få ned forbruket. Nå setter vi i gang med enkle tiltak fordi vi ønsker å slippe å gjøre mer drastiske ting. Tiltak som å redusere kollektivtilbud og lading er tiltak som vil kunne merkes, også av innbyggere og brukere av tjenestene våre. Men vi skal selvfølgelig sørge for at alle blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

– Vi skal skjerme de sårbare

– Hvor langt ned kan man forsvarlig skru temperaturen i skoler, barnehager og helseinstitusjoner uten at det går ut over helse?

– Det er helt trygt å ha eldre på sykehjem og barn i barnehagen. Vi skal skjerme de sårbare, sier finansbyråd Wilhelmsen.

Han påpeker at helse- og omsorgsinstitusjoner ikke får strømsparingstiltak i denne omgang.

– Men det kan hende at ungene også må ha på seg en varm genser på de kaldeste dagene i vinter. Folkehelseinstituttet anbefaler en normal innetemperatur på 20–22 grader, og i skoler og barnehager skal temperaturen ikke være under 20 grader, så vi er innenfor anbefalingene.

Det skal også brukes skjønn ut ifra bygningens formål og tilstand, slik at det fremdeles skal være godt for barn og elever å være der, forklarer byråden.

– Det kan for eksempel være behov for en høyere temperatur i noen eldre bygg. Det kan gjelde barnehager der trekk og kalde gulv kan gjøre at det blir for kaldt med 20 grader for små barn.

– Jeg ser ingen steder at man vurderer å stenge kommunale bad eller idrettsanlegg, utover ishaller og uteisbaner. Dette er med andre ord ikke vurdert som eventuelle tiltak?

– Vi vurderer alle tiltak fortløpende, og om det settes inn flere, avhenger av hvordan strømsituasjonen utvikler seg fremover. Det er krig i Ukraina, krise i Europa, og strømkrisa rammer også Oslo. Derfor tar Oslo kommune grep.