Vi, eiere av fritidseiendom i Sverige, har vært i lagmannsretten tre dager i forrige uke, da vi har saksøkt staten om karanteneplikten. I tingretten fikk vi medhold, men staten anket uten å bringe noe nytt på banen.

Vi kommer oss ikke til våre fritidsboliger uten mye stress og kostnader med testing. Vi kan i prinsippet reise over hver dag hele året, men overnatter vi må vi på karantenehotell og betale 5000 kroner per person. Staten påstår nå i lagmannsretten at alt er behandlet under samme forholdsmessighetsvurderinger, det vil si at det gjelder for alle. De har avslått alle spørsmål om dialog og alle våre henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet har blitt besvart med linker til gjeldene regler. Noe alle kan lese selv, dermed svarer de oss ikke.

Det blir jo litt forunderlig at vi med fritidsbolig i Sverige ikke kan gis tillit? Voksne folk med stor egeninteresse i å unngå smitte. Vårt forslag er; reise direkte til eiendommen i egen bil, unngå nærkontakter og handle i Norge. Men, nei da - det bare drar ut i tid og dommen fra lagmannsretten kommer først ut i juni en gang. Det er lettere å finne tiltak mot oss enn å forsøke å finne gode løsninger.

Det er cirka 12.500 norskeide hytter i Sverige, cirka 90 prosent av dem ligger i grisgrendte strøk. Selv om vi har ordningen med dagsturer, har vi ingen som er rapportert smittet i Sverige. Kun 0,3 prosent av all importsmitten kommer fra Sverige, og da ikke fra vår gruppe. Blir smittefaren økt ved overnatting i egen hytte? Selvfølgelig ikke, faren er større ved all denne reisingen frem og tilbake, og i særdeleshet ved et opphold med en mengde andre. Større mulighet for uventede situasjoner.

Sakset fra Aftenposten lørdag 15.05.2021:

Aftenposten har stilt Helse- og omsorgsdepartementet spørsmål om hvorfor regjeringen har valgt å holde seg til råd i stedet for påbud til russen.

«Erfaringen så langt i pandemien er at de aller fleste nordmenn også unge mennesker følger de rådene som gis» skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i ett svar.

«Vi har tro på at de aller fleste i årets russekull kommer til å følge regjeringens råd under feiringen»

Tatt i betraktning at vi hytteeiere får påbud virker dette lite demokratisk. For all del, dette er vel unt russen, men det får vår sak til å fremstå som veldig uforholdsmessig. Det virker som det er gått prestisje i saken mot oss. Sammenligningen med russen forsterker det inntrykket.

Ser vi på kostnadene med karantenehotellene, kunne Fredrikstad Blad opplyse om at karantenehotellene i Sarpsborg og Fredrikstad koster skattebetalerne opptil 455.000 kroner i døgnet.

På Sarpsborg kommune sine hjemmesider skriver de at kommunen har sluttet å ta med smittetallene fra hotellet og grensen. Dette fordi kun 22 mennesker har blitt testet positivt med Covid 19 siden det hele startet 5. november i fjor.

Under rettsaken mot staten ble det opplyst at kun 0,3 prosent av smitten kunne spores til Sverige.

Nå venter vi på dom fra lagmannsretten , og vi vil tro at det endelig blir slått fast at det ikke er foretatt noen forholdsmessighetsvurderinger, slik smittevernloven krever. Det finnes klare brudd på menneskerettighetene (EMK). Andre land har for lengst åpnet opp for besøk på hytter i Sverige. Danmark fjernet karanteneordningen for de med hytter (ødegårder) i Sverige. Det samme gjelder Finland.

For vår gruppe med familier er det inntil videre å fortsette med dagsturer for tilsyn og vedlikehold. Nå i sommersesongen er dette enda mer påkrevd, med plener som vokser og grøntanlegg som trenger stell. Personlig pleie på bakgrunn av den psykiske belastningen er det ikke åpnet for.