Karlsrud har for mange skolestartere - nye elever kan bli overført til to forskjellige naboskoler

Karlsrud skole har for mange førsteklassinger og har varslet flere om at de kan bli overført til naboskoler.