Katana (sverd) benyttes ikke i vanlig trening og kamp i judo, men i kata (oppvisning).