KFUMs ledelse fortsetter sin hensynsløse påtvingelse av en ny fotballbane rett utenfor våre soveromsvinduer, stuevinduer og terrasser. Vi kan dokumentere at planene etter alle solemerker vil påføre oss helseskadelige støyplager, og har bedt KFUM kommentere fakta i saken. Med unntak av meningsløse og uforpliktende utsagn om «vegetasjonsskjerm», nekter KFUM fortsatt plent å kommentere fakta - til oss.

Nå viser det seg at KFUM likevel velger å kommentere våre støymålinger/-beregninger, men kun i møte med politikerne på Rådhuset, der de feilinformerer og kommer med oppsiktsvekkende uttalelser som ikke kan stå ukommentert. Dette kan ikke fortsette.

Les KFUMs svar på dette innlegget her!

Hva gjelder saken?

For uinnvidde kan vi fortelle at saken gjelder en generell uvilje til å ta støyproblematikk på alvor i planleggingen av nye KFUM Arena, og spesifikt utvidelse av en fotballbane som vi vet kommer til å medføre helseskadelig støy for oss naboer.

Baneutvidelsen utgjør kun en liten del av det kjempemessige anlegget som KFUM har fått lov til å bygge ut, men støyplagene gjør at dette betyr alt for oss. Landets ledende konsulentselskap på akustikk, Brekke & Strand, har utredet støy ved det framtidige anlegget, og beregner støyverdiene på våre boliger til langt over de anbefalte grenseverdiene for helseskadelig støy. Norsk forening mot støy har engasjert seg spesielt i saken, og uttaler ved sin generalsekretær Ulf Winther:

«Rapporten påviser at KFUMs planer vil gi støy ved naboenes fasader på opptil 74dB. Det er 30 ganger mer enn støygrensen i T 1442. (Vår merknad: Hver økning på 3dB representerer en dobling av lydtrykk) Vi anser beregningen for konservativ. Vi har sett målinger som viser støy på opptil 88 dB. Det kan ikke forsvares planer som påfører naboene denne støyen.»

Hva kommuniseres til politikerne?

Offisielle sakspapirer fra Oslo kommune/bystyret dokumenterer hvordan KFUM informerer våre politikere:

«Disse medlemmer (fra partiene Venstre og Rødt) vil vise til at det virker som idrettslaget har manglende forståelse av helseproblemene knyttet til støy, når de på deputasjon (24. januar) henviste til at 70db målt ved naboers yttervegg ikke er veldig problematisk.»

Hvis dette offisielle saksdokumentet skulle være feilaktig, vil vi anmode KFUMs ledelse om å korrigere tallene. I motsatt fall dokumenterer referatet en uryddig og lite tillitvekkende, men gjenkjennelig omgang med fakta fra KFUMs side. Dette er fakta i saken:

Vi har selv dokumentert støymålinger under kamp fra eksisterende anlegg på over 90 dB ved naboers yttervegg. Dette er skyhøyt over verdiene Thor Erik Stenberg/Pål Eriksen framlegger, og er informasjon som KFUM kjenner godt til.

Dersom man antar at Stenberg/Eriksen i møtet ikke refererer til de faktiske målingene som er gjort, men i stedet til støyberegningene som Brekke & Strand har gjort for det framtidige anlegget, så er det like fullt feilinformasjon: Beregningene viser nemlig verdier på opptil 74dB på naboers yttervegg. Dette er mer enn en dobling av lydtrykket Stenberg/Eriksen viser til når de snakker med politikerne! Det er viktig å merke seg at Brekke & Strand er konservative i sine beregninger, i henhold til Norsk forening mot støy.

Det aller mest alvorlige er likevel hva utsagnet forteller om KFUMs holdning til naboenes bekymringer og tidligere rapporterte støyplager. Her må man nesten undre om ledelsen kjører solo, eller om utsagnet også representerer holdningene til styret i denne verdibaserte «klubben for livet».

Over en tiårsperiode har Helsedirektoratet publisert en veileder om nærmiljøanlegg. Basert på landets beste helsekompetanse er det gitt tilråding at støy fra nærmiljøanlegg ikke må overstige 60dBA max. Om vi nå skulle akseptere KFUMs feilaktig avkortede tall, gjenstår spørsmålet:

Kan KFUMs ledelse bekrefte at støyverdier på 10 dB over Helsedirektoratets grenseverdier for helseskadelig støy «ikke er veldig problematisk»?

Dette er ikke et for eller mot idretten

Det er helt legitimt å ha ulike meninger om hva Ekebergsletta kan tåle av utbygginger, og å mene at fotballen må prioriteres framfor hensynet til kulturlandskap, vern og andre idrettsgrener. Men det er ikke i orden å utsette sine nærmeste omgivelser for helseskadelig støy. For oss er det ubegripelig at våre egne politikere ikke fra første stund har sett at dette bærer galt av sted. Men de lener seg åpenbart på at KFUM tar ansvar.

Nettopp derfor, og ikke minst i en tid hvor man verken kan ta sannhet eller etterrettelighet for gitt, er det KFUMs plikt å svare tydelig og uten tåkelegging på våre konkrete spørsmål:

Les også

Som man roper i skogen får man svar - her er tre spørsmål til Thor Erik Stenberg

Vi venter fortsatt.