KFUM/Oslo reagerer på lokalpolitikernes utspill: – Jeg er overrasket over at de ønsker en omkamp

Daglig leder i KFUM/Oslo, Thor-Erik Stenberg, synes det er rart at BU-toppene Knut Falchenberg (H) og Einy Langmoen (MDG) er opptatt av en omkamp om en sak som er så grundig behandlet som reguleringsplanene på Ekeberg er.