Nå er det informert om at reguleringen av "Mortensrud felt 16" er planlagt oversendt fra kommunen til byrådsavdelingen 17.02.2023.

Det var langt fra bare jeg som ble skuffet da den planlagte, drabantbylignende utbyggingen av tomta kalt "Mortensrud felt 16" etter publikumshøringen ble nedskalert med bare en prosent.

Både innbyggere og BU-representanter fra ulike parti har meddelt at de er skuffet over hvor lite deres høringsinnspill ble tatt hensyn til. Vi er mange som spør oss selv: Hvorfor må en så stor del av den flotte skogen og det flotte rekreasjonsområdet som ligger på denne tomta i Søndre Nordstand per i dag fjernes?

Dertil er avskoging den arealbruksendringen det rapporteres om størst klimagassutslipp fra. Med er byråd og et bystyreflertall som er veldig opptatt av å redusere lokale klimagassutslipp er det derfor overraskende at politikerne bare lar planene om å sage ned det meste av denne store skogen rulle videre, uten noen større protester.

Jeg mener imidlertid at det er en annen viktig kamp enn klimakampen som også pågår i Søndre Nordstrand: Dyrenes kamp.

Jeg mener at det ikke i like stor grad som tilknyttet planlagt boligutbygging i Stenbråtveien er tatt tilstrekkelig hensyn til rådyr med rådyrtråkket som er planlagt mellom dagens bebyggelse i Mortensrudgrenda og Mortensrud felt 16. Er ikke rådyrtråkket altfor smalt, spesielt bak Jettegryta barnehage?

Vilttråkk skal ha 50 meters faktisk bredde med en 40 meters effektiv bredde. Vilttåkket bak Jettegryta barnehage er ifølge Norgeskart cirka 20 meter bredt. Effektiv bredde vil da være enda mindre; trolig 10-15 meter.

Jeg har meldt fra om det smale rådyrtråkket bak Mortensrud felt 16 til styret i Folkets Parti Østensjø og Søndre Nordstand og håper og tror at vi får meldt inn en henvendelse om dette til våre representanter i bystyret.

Om du er innbygger, politiker, eller bare passe interessert i byutvikling: Still opp for dyrene våre og støtt i dine kanaler en bedre tilrettelegging for rådyr tilknyttet Mortensrud felt 16!

Dyrs velferd bety noe!

Innlegget ble først publisert på debattantens Faceookside.