Vertinne og gjester ved "klassetreffet" ble kjent med hverandre allerede i august 1949. Da sto en ung, mørkhåret lærer i skolegården på Rosenhof skole og tok imot 23 spente førsteklassinger. Unni Skjæret (den gang Svardal) var ung og relativt nyutdannet, og bare 19 år eldre enn de små elevene sine. Klasse 1B var dermed et faktum, som en av seks førsteklasser på skolen dette året. I 1949 gikk 900 elever på Rosenhof skole; alle i rene jente- og gutteklasser.

Jentene i B-klassen ble tett knyttet til hverandre gjennom de syv årene på barneskolen, og hadde "frøken" som sitt forbilde. Alle barn er ulike av personlighet og har forskjellige oppvekstsvilkår, men med Unni Skjæret som veileder og holdepunkt fikk samtlige solide kunnskaper og trygge holdninger med videre i livet. "Frøken" innbød til stor respekt og like mye kjærlighet, og fikk begge deler tilbake i rikt monn.

Selv om elevene gikk ulike veier etter den obligatoriske perioden på Rosenhof, så har de fortsatt å møtes privat med noen års mellomrom. Hele tiden har "frøken" vært et naturlig midtpunkt, - og er det fremdeles! Derfor falt det henne helt naturlig å invitere sine førsteklassinger fra 1949 til lunsj for få dager siden. Av de 15 elevene som fortsatt lever, var 10 til stede, og alle har fylt 80 år i løpet av 2022. Selv fyller Unni Skjæret 100 år om et par måneder. Med god grunn må denne klassesamlingen sies å være litt av en bragd.

«Vi har så mye å takke deg for», sa Lise Lotte Hvalsbråten i sin tale ved lunsjen.

– Du lærte oss rettferdighet og gjorde aldri forskjell, du ga ros og oppmuntring og sørget for at alle ble sett. Dessuten var du rolig, blid og bestemt, lærte oss å ta ansvar og med hele ditt vesen viste du oss et verdigrunnlag for livet videre. Det har vi tatt med oss. Takk for at du var en trygg lærer, venn og veileder, og takk for alt du har betydd for hver enkelt av oss!

Med trofast vennskap og møteplasser gjennom 74 år tyder alt på at hun har rett.