Gå til sidens hovedinnhold

Knallhardt ut mot sin egen regjerings plan: – Kokt sammen på et bedehus på Bømlo

Hallstein Bjercke (V) er ikke nådig når han tar for seg innholdet i Nasjonal Transportplan (NTP).

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet vårt, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing.

Det sa samferdselsminister og sunnhordlending Knut Arild Hareide (KrF) da han la fram Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022–2033 under en pressekonferanse i dag. I planens første seksårsperiode, var det satt av penger til en rekke infrastrukturprosjekter.

Men i Oslo var det bare satt av penger til Fornebubanen og kombitransportprosjekter Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Narvik i planens første halvdel. Det får Oslo Venstre-politiker Hallstein Bjercke til å reagere kraftig.

– Hareide har tilsynelatende Sareptas krukke når distriktene ber om mer vei, mens fremtidens kollektivprosjekter i Oslo blir møtt med tomme hender. Denne NTP’en ser ut til å være kokt sammen på et bedehus på Bømlo, uttaler Bjercke til Avisa Oslo.

– Avspist med knapper og glansbilder

– Det provoserer meg at Oslo blir avspist med knapper og glansbilder, mens de store pengene går til distriktene. Det brukes milliarder av kroner på prosjekter vi vet er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme, mens lønnsomme prosjekter i Oslo står uten statlig finansiering, fortsetter Bjercke.

Bjercke, som har partifeller i regjeringen, har tidligere fortalt Avisa Oslo at han, Høyre og KrF i Oslo har brukt mye tid på møter med samferdselsdepartementet foran framleggingen av NTP.

Målet deres var å få inn prosjektet E6 Oslo Øst inn i planen. De borgerlige Oslo-politikerne ble imidlertid ikke bønnhørt av Hareide, som har vist til at byrådet som av utslippshensyn ikke ønsker E6 med kapasitet til flere biler.

– På Manglerud får barn astma

Avisa Oslo har imidlertid snakket med lokale beboere på Manglerud. De er lei av støy og forurensning på veien og krever derfor at den legges i tunnel, slik E6 Oslo Øst innebærer.

Bjercke peker også på dette overfor Avisa Oslo.

– På Vestlandet skal båtene få en ny egen tunnel, mens på Manglerund får barna astma. I Bodø får de penger til å flytte en flyplass fordi de skal skape bedre livskvalitet og byutvikling, men å flytte veien på Manglerud med samme begrunnelse er helt uaktuelt, sier en irritert Venstre-politiker.

Han skulle gjerne sett at regjeringen satte av mer penger til Oslo – ikke minst med tanke på kollektivtilbudet.

– Jeg har forståelse for at vi ikke kan få alt vi ønsker oss, men i en Nasjonal transportplan der det ligger over tusen milliarder kroner, er det helt uforståelig at Oslo kun skal få støtte til ett prosjekt, sier Hallstein Bjercke.

Les også

Støyekspert fortviler over faretruende høyt støynivå for barna på Manglerud og Høyenhall: – Det kan føre til alvorlig sykdom

Avviste nedprioritering

Underveis i dagens pressekonferanse ble Knut Arild Hareide spurt av Avisa Oslo om hvorfor Oslo ikke får mer i første halvdel av NTP.

– Oslo har så absolutt blitt prioritert på infrastruktur de siste årene og vil bli det også framover, sa Hareide.

Han trakk fram at midlene til byvekstavtalene, deriblant Oslos, øker mest i NTP utenom midlene satt av til fylkesveier.

– Vi har en Oslofjord-forbindelse, vi bygger videre på Intercity som går ut fra Oslo i tre strekninger og vi tenker en videre utbygging av Ringeriksbanen. Vi kommer i gang med E18 vestover, sa Hareide.

– Ikke et spill

Deretter understreket Hareide at regjeringen ser positivt på E6 Oslo Øst. Både han og kunnskapsminister Guri Melby (V) gjentok imidlertid at byrådet er imot prosjektet.

Oslo Ap mener at dette er et vikarierende argument fra regjeringens side, og at grunnen til at regjeringen ikke støtter det i NTP er manglende midler.

Da Avisa Oslo konfronterte Hareide med dette, svarte han som følgende:

– Det er ikke et spill fra vår side. Dette handler om et bompengeprosjekt.

– Det å gå videre på et slikt prosjekt når lokale myndigheter ikke er for det, vil bryte med den tenkningen vi har på bompengespørsmål. Vi ønsker at bompenger skal ha en lokal, regional forankring.


– Veldig svakt

Christian Tybring-Gjedde (Frp), stortingsrepresentant for Oslo, er skuffet over veiprofilen i regjeringens NTP-forslag.

– Det er mye bra på tog og T-bane, men når det gjelder vei er det veldig svakt, oppsummerer Tybring-Gjedde overfor Avisa Oslo.

Særlig skuffet er han over vrakingen av Manglerudtunnelen.

– «Planleggingen fortsetter» er det samme som å svare at dette har de ikke lyst til å prioritere. Det er synd. Mitt drømmeprosjekt er å få E18 fra Filipstad til Sjølyst i tunnel, men det er også nedprioritert i mange år framover. Ellers er det bra med opprustingen av Majorstuen stasjon og positivt med T-banetunnel. Satsingen på godstransport er også bra, sier Tybring-Gjedde.

Skryter av regjeringen

Oslo Høyres Nicolai Øyen Langfeldt er også skuffet, men finner en seier:

– Jeg er glad for at NTP sier at regjeringen er klar for å bygge dersom det blir et politisk skifte i hovedstaden.

Langfeldt skryter av regjeringens satsing på kollektiv, sykkel og gange, samt kollektivtransport.

– Det er verdt å huske på at tilskuddene til kollektivtrafikken er mer enn femdoblet etter at Erna ble statsminister. Staten tar nå 50 prosent av regninga for de store kollektivprosjektene. Under Ap var det tallet null.

– Nå fortsetter satsingen med Fornebubanen, ny stasjon på Majorstua, ny T-banetunnel under sentrum og E18 vestover under bakken.

Les også

Geir Schau og Manglerud-folka krever tunnel: – Jeg er en ihuga sosialdemokrat, men de har svikta totalt

Les også

Massivt Oslo-press mot Hareide før E6-avgjørelsens time: – Folk på Oslo øst fortjener også rein luft