OSLO: Ruter la i dag frem sitt nyeste strategidokument (ekstern lenke) «M2016 – fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger».

Det omfattende dokumentet gjelder fremtidens kollektivløsninger i Oslo, og av tiltak som angår vårt distrikt foreslås blant annet mer trikk.

Bryn og Hauketo utpekes som knutepunkter og trafikksentre.

– Trikkene i Dronning Eufemias gate skal gi forbindelse mot Ekeberg og Hauketo og mot Vålerenga, Helsfyr og Bryn. Tidligere gjennomgående regionbusstrafikk vil få Bryn eller andre trafikksentre som terminal, heter det blant annet i strategidokumentet.

Nye trikkelinjer til Bryn

Bryn utpekes som et knutepunkt som skal få et vesentlig utvidet omstigningstilbud, og omtales ved siden av Oslo S som det mest tilgjengelige trafikksenteret i region syd.

Ruter vil blant annet ha en ny trikkelinje som skal forbinde øst-vest langs Ring 2 mellom Skøyen og Bryn, og trikk mellom Bryn-Sinsen via Økern.

På Bryn skal man kunne ta både regiontog, lokaltog, metro, trikk, bybuss og Gardermobanen, i tillegg til at Bryn skal være terminal for region- og fjernbusser.

Vil forlenge trikkelinje til Hauketo

Hauketo har i dag både busser og tog, og omtales som et trafikksenter.

Ved å forlenge Ekebergbanen til Hauketo vil Ruter bedre nettverkseffekten og gi nye reisemuligheter sammen med tog og buss.

Nye trikker skal gi den moderniserte Ekebergbanen raskere og mer komfortabel reise enn før, ifølge strategidokumentet.

Ulike alternativer for Gjersrud-Stensrud

Når det gjelder det store utbyggingsområdet Gjersrud-Stensrud, omtales flere alternativer:

  • Matebuss til/fra Mortensrud og Hauketo
  • Metroforlengelse
  • Lokaltogavgrening fra Hauketo
  • Videre forlengelse av Ekebergbanen som bybane.

Sistnevnte kan enten realiseres med direkte sentrumsforbindelse eller ved omstigning til lokaltog på Hauketo.

Fra T-bane til metro

Det planlegges en ny metrotunnel for å bedre t-banetrafikken som går under bakken i hovedstaden.

Med en ny tunnel kan Lambertseterbanens tilbud økes fra åtte avganger i timen.

Østensjøbanen er under rehabilitering nå, og får etter gjenåpningen i 2016 en dobling til åtte avganger i timen. Med en ny metro-tunnel kan det bli enda flere avganger.

LES OGSÅ: Østensjøbanen oppgraderes fra Hellerud til Skullerud