Vi ble lovet av Oslo bystyre:

  • En «forbilledlig fortetting i stedstypisk arkitektur med "byvillaer" i 2-3 etasjer."
  • Minimal masseforflytting og bevaring av vegetasjonen.
  • Antall boenheter cirka 500.
  • Kongsveien skulle bli en «miljøgate» med miljøskapende elementer.

Forprosjekteringen tok mer enn 10 år og kostet millioner av skattekroner.

Beboerne så raskt at utbyggerne ville noe annet enn fortettingens intensjon var, og Aksjon Holtet ble startet. De dokumenterte at utbyggernes prosjekter overhodet ikke var i overenstemmelse med intensjonen og laget et innbyggerinitiativ.

Bystyret valgte utbyggernes side og det ble fort klart at Oslos byutvikling skjer på utbyggernes premisser. Hvorfor? Loven gir jo lokaldemokratiet medvirkningsrett!

Holtet var knutepunktfortettingens første "offer".

Nå skjer det samme over hele byen og beboerne protesterer. Beboeraksjon Oslo er startet for at lokaldemokratiet skal få medbestemmelsesrett i utbyggingen.

Erfaringen er; lovens ordlyd "medvirkning" gir lokaldemokratiet ingen påvirkningsmulighet!