Kommunen brøt egne regler i strandsonen ved Ormøya – måtte fjerne parkeringsplass og ulovlig boenhet

Det er ikke bare privatpersoner som har bygget ulovlig i strandsonen i Bydel Nordstrand. Det har også kommunen gjort, som nå har måtte tilbakeføre flere inngrep.