AKERSGATEN/OSLO (Nettavisen) Tirsdag morgen presenterte Amedia resultatstallene for 2018. Tallene er en solskinnshistorie for selskapet.

De siste årene har det vært vanlig å lese ordene «mediekrise» i krigstyper over landets avisforsider. Nå ser det ut til å være lys i enden av tunnelen.

Selskapet gikk med nemlig hele 467 millioner i overskudd i fjor.

– Det har vært et eventyrlig år, sier konsernsjef Are Stokstad.

Han påpeker at utviklingen i inntektene kommer som følge av oppkjøpet av Nettavisen, kombinert med solid vekst i lokalavisene.

Digitalt vinner

Inntektsveksten kommer i stor grad som følge av økt antall digitale abonnenter.

Selskapet økte antall rendigitale abonnenter med hele 30 prosent til 212.000 abonnenter.

Ifølge selskapet økte annonseinntektene med 40 prosent til 427 millioner kroner, som følge av kjøpet av Nettavisen og fra 11,1 prosent vekst i lokalavisene. Samtidig var fallet i papirannonseringen lavere enn tidligere. I sum økte annonseinntektene med tre prosent.

– Vi har nå rundt 800 journalister og redaktører over hele landet. Og Nettavisen skal være den aller viktigste norske nyhetssiden med nyheter fra hele Norge, sier Stokstad på presentasjonen tirsdag morgen.

Han peker spesielt på Nettavisen som en viktig del av Amedias styrkede posisjon.

– Vi er veldig glad for styrkingen av posisjonen til Nettavisen. Vi har en offensiv satsing på økonomijournalistikk hos Nettavisen, sier Stokstad.

Dekker halvparten av Norge

Selv om folk flest neppe har noe særlig forhold til Amedia som konsern, leser omtrent halvparten av alle nordmenn en Amedia-avis hver dag. Den ukentlige rekkevidden er på 2,2 millioner nordmenn.

Konsernet eier alt fra Bergensavisen til Drammens Tidende og Mediehuset Nettavisen.

Inntekter: 3,6 mrd.

Amedias samlede inntekter økte med 37 millioner i fjor, til 3.570 millioner kroner. Selskapet har imidlertid stor appetitt, og har store planer for sine nylige oppkjøp

I desember kjøpte Amedia de ni lokalavisene til Nordsjø Media, og avisene blir nå integrert i Amedia-systemet. Sammen med det svenske lokalaviskonsernet Bonnier kjøpte de det svenske mediekonsernet Mittmedia.

– Vi jobber aktivt for å utvikle samarbeidet med andre publisister. Det er nødvendig for å sikre konkurransekraft i møte med internasjonale aktører, sier Stokstad.

Det er digitalt som er den soleklare vinneren i fjor. Trykk og papir er ikke noen gullkalv lengre, selv om det utgjør store deler av Amedias inntekter. Trykkeinntektene falt med 66 millioner kroner.

Lokalavisene satser digitalt

Over lang tid har det vært en sterk nedgang for papiravisene. Flere og flere leser nyheter på mobil, PC og nettbrett. Sammenlignet med 2017 er papiraviser ned 9,5 prosent. Digitalt er imidlertid lokalavisene opp 11,1 prosent.

– Nedgangen i papiravisene er bare en tredjedel av hva det tidligere har vært. Det er fortsatt en sterk nedgang, men ikke i nærheten av den tidligere utviklingen, sier Gisle Torheim som er finansdirektør i Amedia.

Det er heller ikke bare eldre folk som abonnerer på lokalaviser. Hele halvparten av nye digitale abonnenter er under 40 år.

– Det er tall vi ikke trodde vi skulle se tidligere, sier Torheim.

Selv om selskapet investerer mye i oppkjøp av andre mediehus, sitter selskapet med nært 800 millioner i kontanter.

– Vi skal vokse videre

Amedia har store planer for 2019. Etter oppkjøpet i Sverige og Nordsjø Media, sier konsernsjef Are Stokstad at de skal satse videre på abonnementsvekst.

– Vi skal engasjere lesere og seere over hele landet. Det er journalistikken som er vår forretningsidé, sier han.

Stokstad vektlegger spesielt partnerskap og samarbeidet mellom alle lokalavisene og Nettavisen som en viktig driver for videre vekst i 2019.