Alle som synger i kor vet at det er noen som alltid gjør det lille ekstra for at alt skal gå rundt. Korforbundet ønsker at disse, som sjelden får oppmerksomhet, skal få et klapp på skulderen.

Ildsjel-prisen deles ut til en av de som har gjort en solid frivillig innsats for koret. Innsatsen uttrykker den drivkraften og entusiasmen som kjennetegner norsk korbevegelse. Bare det å bli nominert av eget kor vil bidra til å løfte frem den ene som fortjener å skinne litt.

Korana Kutovic er notearkivar, styremedlem og tenor i Sangkoret Freidig. I tillegg er hun aktiv bidragsyter i alle komiteer, som kommer godt med enten koret er på tur i Italia eller Røros. Hun er valgt som flott kor-ildsjel for Korforbundet Oslo-Akershus.

I nominasjon beskriver vi Korana slik:

Hun er vennlig, dyktig og pliktoppfyllende. Engasjert, tilstedeværende og hardt-arbeidende.

Hun er tilgjengelig for koret 24 timer i døgnet.

Hun har stålkontroll på noter

Hun gjør alt tilgjengelig for kormedlemmene på hver øvelse og bistår alle.

Hun er meget aktiv i styret og kommer med gode forslag til beste for alle

Hun stiller sitt hjem til disposisjon for styret og for korister med oppvartning av nydelig mat

Hun er med i alle komiteer, enten det er reisekomite for 100-års jubileumstur til Roma der hun i tillegg til god planlegging fungerer som tolk med sitt flytende italiensk, eller til Røros-tur der hun har bodd og fungert som guide.

Hun arrangerer sang og omvisning på Deichmanske bibliotek der hun jobber som bibliotekar og muntlig formidler

Hun synger en fantastisk tenorstemme og bidrar til å holde mannsgruppe sammen til tross for at vi i koret sliter med å rekruttere nye menn

Hun er en fantastisk venninne for mange av oss i koret

Hun er helt enestående. En sjelden juvel!