Koronaviruset kan forsinke rivning av rasfarlig uthus ved Mosseveien

Dette falleferdige bygget i Nordstrand Terrasse skal rives innen 1. april. Nå fører koronaviruset til at eieren har søkt om rivningsutsettelse.