Kraftig økning i antallet syklister langs Mosseveien: – Det har nesten blitt et problem at så mange sykler

Sykkeltelleren langs Mosseveien viser at stadig flere velger å ta i bruk sykkelen som fremkomstmiddel.