Tolletaten: Personvernet ikke godt nok ivaretatt

Av

Personvern og informasjonssikkerhet har ikke vært godt nok ivaretatt i Tolletaten, vedgår etaten selv – og opplyser at opprydningen er godt i gang.

DEL

Tolletaten la lørdag kveld selv ut to rapporter om personvern og informasjonssikkerhet og opplyser at interne undersøkelser har avdekket svakheter og avvik på en rekke områder.

– Søkelyset har – helt berettiget – blitt rettet mot svakhetene på personvernområdet i Tolletaten, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Samtidig er det viktig å huske etatens samfunnsoppdrag. Vår oppgave er å sikre etterlevelse av lover og regler i forbindelse med grensekryssende vareførsel, bidra til korrekte skatte- og avgiftsgrunnlag, beskytte norsk næringsliv mot useriøse aktører og hindre ulovlig innførsel av varer som våpen, narkotika og andre helseskadelige produkter, sier han videre.

200 millioner kroner

Et prosjekt med en foreløpig kostnadsramme på 200 millioner kroner er etablert for personvern og informasjonssikkerhet i Tolletaten.

Direktøren understreker at tollerne har et stadig mer krevende samfunnsoppdrag – med kriminelle som bruker stadig mer avanserte metoder, som spesialkonstruerte kjøretøy, GPS-sporing av smuglingsforsendelser og overvåkingsteknologi for å avdekke Tolletatens kontroller.

– Vi erkjenner at Tolletaten over tid har prioritert smuglingsbekjempelse på bekostning av personvernhensyn. Disse forholdene har vi nå systematisk kartlagt og vurdert. Vi har satt av betydelige ressurser for å få orden i eget hus, og er godt i gang med ryddejobben, sier tolldirektør Børmer.

Advart av juristene

NRK har tidligere omtalt at tollere har bevæpnet seg med pepperspray uten tillatelse fra politiet, samt at etaten innrømmer uberettiget overvåking av trafikken langs norske veier.

Ifølge kanalen advarte Tolletatens egne jurister om pepperspray-saken tre uker før ledelsen ga beskjed om å stanse bruken. Og det gikk rundt et halvt år fra juristene mente at Datatilsynet burde varsles om overvåkingen til det faktisk skjedde.

Tolldirektør Børmer avviser overfor NRK at han ikke tok juristenes advarsler på alvor.

– Det ble vurdert som helt nødvendig med oppfølging, før tiltak kunne iverksettes. I begge tilfellene ble nødvendige tilleggsvurderinger iverksatt, og forholdene ble deretter rettet opp, sier han.

Artikkeltags