Kristin Sandaker (Ap) har nå gått av som leder i Østensjø bydelsutvalg - Bjørn Strøm overtar

Kristin Sandaker (Ap) har fått innvilget søknaden sin om fritak fra alle verv i Østensjø bydelstutvalg. Nå er Bjørn Strøm (Ap) valgt som ny leder.