Kristin Sandaker (Ap) rådes av sine egne til å søke om fritak fra ledervervet i Østensjø bydelsutvalg

Kristin Sandaker (Ap) sier at hun vil undersøke mulighetene for å søke om fritak fra Østensjø bydelsutvalg, etter at de andre partiene har sagt at de ikke lenger har tillit til henne som leder.