Ormøy:Det var Oslo Politiorkester under sin dirigent Tommy Bakkelund, og med Ståle Abrahamsen fra Forsvarets Stabsmusikkorps som solist, som spilte mens presten Henning Vik knyttet ord og tanker til.

Alt fra Valdresmarsj og Georgia On My Mind til stykker fra Les Misérables fikk en nesten fullsatt kirke høre.

Sight First

Lions har et verdensomspennende prosjekt - Sight First - som går på aksjon for å hjelpe blinde. Lions Norge har Malawi som sitt prosjektland.

Overskuddet fra Ormsund-konserten gikk uavkortet til Sight First. Det betyr at for hver norske 200 kroner kan tre personer få operasjon, og for hver krone Lions Ormsund fikk inn, bidrar Norad med 9. Med andre ord så vil hver innsamlete 100-krone i Ormøy kirke redde synes til 15 mennesker.

Med andre ord - dobbel glede for dem som la veien til Lions-konserten - en fin musikalsk opplevelse og godt bidrag i medmenneskelighetens tjeneste.