Bussen må gå til Dalsåsen. Det er uakseptabelt at eldre blir isolert i sine hjem på grunn av kutt i busstilbudet. Vi trodde alle skulle med, men tydeligvis ikke beboerne på Dalsåsen, der blir beboerne forlatt på holdeplassen.

I Nordstrands blad har vi kunne lese om hvordan ruteomlegging for lokalbussen har gjort hverdagen vanskelig, særlig for de eldre, men også resten av befolkningen.

LES OGSÅ: Kjemper for å få tilbake bussruten til Dal: – Alle må ha muligheten til å ta bussen

Dalsåsen er et større boligfelt uten lokale service og handelstilbud, og er et av de stedene som ligger lengst unna Oslo sentrum. Innbyggerne har derfor en mye lavere terskel for å benytte bil.

Hvorfor ønsker man å gjøre det ennå vanskeligere for folk å være med på det grønne skiftet? Vi kan ikke ha det slik at ruteomlegginger i kollektivtrafikken fører til at hele boområder mister kollektivtransporten.

Derfor vil Oslo KrF ha Rosa busser i alle bydeler. Rosa busser er bestillingsruter for eldre. De motvirker ensomhet, isolasjon, og senker terskelen for å reise kollektivt. Når det gjøres endringer i kollektivtransporten i Oslo, mener KrF det må føre til et bedre tilbud for flest mulig, og ikke føre til et redusert tilbud til noen. Særlig gjelder dette tilbudet til eldre, som sliter ekstra når det er lange avstander og store høydeforskjeller slik det er på Dalsåsen.

KrF ønsker å kjempe for at beboerne på Dalsåsen igjen får et godt lokalbusstilbud som gjør at det er enkelt å komme seg ut.