Gå til sidens hovedinnhold

La trikken kjøre over Grønland

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trikk nr. 18 mellom Ljabru og Rikshospitalet er lagt ned og det får store konsekvenser for kollektivtilbudet til Nordstrands befolkning. Jeg mener at vi lokalpolitikere i bydel Nordstrand (og også andre berørte bydeler) bør reagere på dette i form av, for det første, et vedtak i BU, der vi protesterer mot at folk får et dårligere tilbud, for det andre at vi tar dette opp med våre respektive bystyregrupper, og for det tredje at vi ber innstendig om at Ruter tar Grønlands-trikken inn i sin plan for Oslos fremtidige trikketilbud.

Forslaget fra Rødt Nordstrand er at det legges en trikkelinje fra Oslo gate, over Grønlandsleiret/Grønland, bort Stenersgata til Jernbanetorget og videre til Rikshospitalet.

Dette alternativet er ikke tatt med i rapporten «Videreutvikling av trikkenettet i Oslo» som Multiconsult har laget for Ruter og som ble lagt fram 22. mai i år.

Oslo Sporveisarbeideres forening, OSA, har også jobbet for å få trikk over Grønland i lang tid. De mener blant annet at det fra det nye sporet i Christian Krohgs gate/Stenersgata fint kan legges en link til Oslo gate via Grønland/Grønlandsleiret. Ifølge OSA vil dette gi en større fleksibilitet for trikk i Oslo i fremtiden. Behovet for en kapasitetssterk trikkelinje over Grønland er stort.

Sekretariatet for bytrafikk lanserte i august i år forprosjektet: «Transportplan Grønland». En av anbefalingene er å styrke kollektivtilbudet i indre by øst med trikk fra Ljabru til Rikshospitalet over Grønland. Det forutsetter at trikkesporet i Oslo gate settes i stand til å betjene de nye trikkene, at sporet Stenersgata /Christian Krohgs gate beholdes (skal etter planen fjernes i 2021) og at det blir lagt nye sporveksler i krysset ved Bispegata og i krysset ved Brugata. Dette kan, i følge sekretariatet, gjennomføres i løpet av 2021

Med bakgrunn i dette foreslår jeg at bydelsutvalget på sitt møte i slutten av oktober vedtar en oppfordring til Ruter å ta med en ny trikkelinje fra Ljabru-Rikshospitalet over Grønlandsleiret/Grønland i sin plan «Videreutvikling av trikkenettet i Oslo» og prioritere denne trikkelinjen.

Men dette alternativet kan uansett ikke bli realisert før om noen år. I mellomtiden bør Ruter sørge for at linje 18, som akkurat er nedlagt, gjenopprettes fram til trikkelinjen over Grønland er en realitet.

Rødt er ganske alene i bydelsutvalget med kun 1 representant. Jeg håper at de andre partiene støtter opp om vårt forslag. I tillegg oppfordrer jeg alle til å undertegne innbyggerinitiativet på minsak.no som krever minst 300 underskrifter for at bystyret skal behandle spørsmålet om trikk over Grønland.

Les også

I dag får Ekebergbanen ny trasé

Les også

Nye trikketraseer fra Nordstrand vekker debatt: – Mange vil få et bedre tilbud, svarer Ruter

Les også

Ny trasé for Ekebergbanen setter sinnene i kok hos lokalpolitikere: – Dette klapper vi ikke for

Les også

Trikkeforkjemper Haakon Magnus Preus kritisk til Ekebergbanens nye trasé: – Jeg reagerer voldsomt. Nordstrand settes på et sidespor

Les også

Flere er misfornøyde med endringene av Ekebergbanen: – Jeg regner med at færre kommer til å ta trikken

Les også

Snart får Ekebergbanen ny trasé – stopper ikke lenger i Schweigaards gate og på Jernbanetorget

Les også

Slik kan trikketraseene fra Nordstrand bli i 2024 – se fremtidens linjekart her

Les også

Vi er overrasket over at tilbudet til nordstrandsfolk ikke ser ut til å bli bedre ivaretatt

Les også

SE BILDENE: Nå er den aller første av de 87 nye trikkene på vei til Oslo og vårt distrikt