Lagmannsretten skjerper straffen for mann som er dømt for drap på Bjørndal

Av

Lagmannsretten har dømt en 35 år gammel mann til 14 års fengsel for et drap på Bjørndal i Oslo i 2018.

DEL

BJØRNDAL: Straffen fra Borgarting lagmannsrett er seks måneder strengere enn straffen Oslo tingrett ga mannen i fjor høst. Han er også dømt for ulovlig oppbevaring av våpen på offentlig sted.

Domfelte, som var 33 år på gjerningstidspunktet, skjøt ifølge dommen en 31 år gammel mann med et automatvåpen i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo 12. mars 2018. Skuddet traff fornærmede i hodet, og han døde av skaden.

Lagmannsretten kom til at domfelte handlet forsettlig. Den fant det bevist at domfelte visste at våpenet var ladd, at han tok ladegrep før han rettet våpenet mot fornærmede, og at han trakk av i det han rettet våpenet mot fornærmedes overkropp.

Artikkeltags