LAMBERTSETERBANEN: I dette tidsrommet skal Lambertseterbanen oppgraderes for å øke hastigheten, utbedre skinnegangen og ruste opp stasjonene på Høyenhall og Manglerud stasjoner.

På grunn av anleggstrafikken vil også deler av Traktorveien nærmest E6 stenges for innkjøring.

Stor gevinst

– Vi håper at publikum har forståelse for sommerstengningen av banen. Når den åpner igjen 16. august, vil det være noe etterarbeider, men på sensommeren kan vi tilby nye ramper og universelt utformet adkomst til Høyenhall og Manglerud, økt kjørekomfort, redusert støynivå og bedret sikkerhet. Hastigheten vil på sikt kunne økes dramatisk fra 30 km/t på deler av strekningen til 70 km/t når utbedringen er ferdig, sier prosjektleder Truls Andersen.

Han forteller at Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) hittil har brukt 163 millioner kroner på oppgradering av Lambertseterbanen, med utbedringene i sommer.

Fremdriften

I år opprustes utgående spor fra sentrum samt Høyenhall og Manglerud stasjoner, neste år står inngående spor og Ryen stasjon for tur. Etter 2011 er det planlagt at resten av strekningen mellom Ryen og Bergkrystallen rehabiliteres.

– Mange beboere i området har etterlyst opprustning av banen. Skinnelegemet har vært så nedslitt at vi har måttet kjøre med lav hastighet, men nå får både skinnene og stasjonene et etterlengtet løft. Vi bygger etter såkalt Metrostandard med fornyet skilting, nye avfallsdunker, lehus og fargevalg. Universell utforming er også en selvfølge, forteller Andersen.

Buss for bane vil følge banetraseen fra Helsfyr til Bergkrystallen.