13. februar slapp Sykehjemsetaten en bombe på Lambertseterhjemmet. Da kom beskjeden om at 91 beboere og alle ansatte må ut innen 1. desember.

Beboerne blir spredt på forskjellige hjem over hele byen der det måtte være plass. Legefaglige uttalelser viser at dette vil føre til økt sykelighet grunnet stress og usikkerhet. De ansatte er det ingen planer for, de har ingen jobb etter 1. desember.

Dette skjer etter at den samme Sykehjemsetaten helt siden 2017 har gitt beboere, pårørende og ansatte beskjed om at det skulle foretas en samlet flytting av hele miljøet i juni 2020. Hva er det som foregår?

 

Planene

Pårørende, beboere og personalet har siden sommeren 2017 vært kjent med at Lambertseterhjemmet skulle rives og at det skal bygges nytt. Utflytting fra sykehjemmet var planlagt til sommeren 2020, med rivestart samme høst.

Lambertseterhjemmet skulle drives videre midlertidig på nye Lindeberg sykehjem, som altså skulle ferdigstilles medio 2020. Beboere og ansatte skulle da flytte samlet til et nytt sykehjem, slik at tryggheten og miljøet ble opprettholdt. Men slik er det altså ikke lenger.

 

Hva skjedde?

Sykehjemsetaten og byråd Tone Tellevik Dahl har begrunnet vedtaket om den fremskyndede nedleggelsen av Lambertseterhjemmet med at rivningen måtte komme i gang tidligere for å få tilskudd fra Husbanken. Dessuten at bygging av nye Lindeberg sykehjem var forsinket. Videre at det var behov for færre sykehjemsplasser i 2019.

Les også

Lambertseterhjemmet: Feilinformasjon om eldreomsorgen i Oslo har blitt FrPs paradegren

 

Uhell eller bevisst feilinformasjon?

Ved gjennomgang av dokumenter fra Husbanken ser det imidlertid ut til at kommunen allerede i august 2017 planla at prosjektstart med rivning av Lambertseterhjemmet skulle i gang i annet kvartal 2019. Altså ett år før planlagt ferdigstillelse av Lindeberg.

Tilsagnsbrevet er datert 17.12.2018, og et korrigert tilsagnsbrev er datert 8.01.2019. I korrigert tilsagn er vilkåret om netto tilvekst av sykehjemsplasser i 10 år fremover fjernet. Hva er årsaken?

Lindeberg har vært planlagt ferdigstilt juni 2020, noe som er en fremskynding i forhold til Husbankens krav om ferdigstillelse innen 1. september. Stemmer det at dette er så forsinket at det er en årsak til nedleggelse av Lambertseterhjemmet?

Har kommunen selv søkt om tilskuddet til Lambertseterhjemmet i 2018 nettopp for å oppnå byggestart i 2019? I så fall er både beboere, ansatte og pårørende ført bak lyset. Hvorfor? Er det en rent politisk og økonomisk agenda? Eller er hele poenget å få kvittet seg med et privat drevet sykehjem på en enkel måte?

Les også

Opptatt av de ansatte? Vi gjør vårt ytterste for å ivareta alle i den vanskelige prosessen med Lambertseterhjemmet