BYDEL ØSTENSJØ: En lastebil med kran har kjørt seg fast under T-banebroen ved Østensjøveien/Jernbaneveien.

"Po­li­ti og per­so­nell fra T-ba­nen er på vei", skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter klok­ken 10:39 man­dag for­mid­dag.

Drøyt ti mi­nut­ter se­ne­re opp­da­te­rer po­li­ti­et med at las­te­bi­len er fri­gjort. Det skal ikke være ska­der på sel­ve bro­kon­struk­sjo­nen, og uhel­let får ikke kon­se­kven­ser for T-ba­ne­tra­fik­ken.

Trafikk i sør­gå­en­de ret­ning fra Jern­ba­ne­vei­en er stengt, opp­ly­ser po­li­ti­et på Twit­ter like før klokken 11:00.