Striden rundt Christian Ringnes' skulpturpark startet som en lokal debatt i mindre skala for noen år siden.

Når vi setter oss ned og blar tilbake i tidligere utgaver av Nordstrands Blad er dette en av de temaene som oftest er berørt på lederplass de siste årene. Det er vel bare deponisaken som har vært tilsvarende omdiskutert.

– Jeg må fortelle om min store drøm og visjon om et parkanlegg i området rundt Ekebergrestauranten, sa Ringnes da han ble kåret til Årets bypatriot i 2005. Hans første skulpturer som skulle være en hyllest til kvinnen var allerede på plass. I 2007 skrev vi på denne plass: «en slik park vil nok glede mange, både lokalpatrioter, kunstelskere og tilreisende. Det er ikke noe minus for unike Ekeberg.» I 2009 het det i vår leder: «Ekebergområdet er så unikt at den som skal veie hensynene mot hverandre må holde tunga rett i munnen. La oss håpe at Oslo kommune i samarbeid med de private og frivillige aktørene i området er seg sitt ansvar bevisst.»

Fra visjonen ble presentert i 2005 og til nå har den materialisert seg som et litt større område enn både vi og mange andre så for seg den gangen. Men det er ikke noe uvanlig eller uredelig ved det. Christian Ringnes har presentert sine planer, og så har det vært opp til de folkevalgte å ta stilling som reguleringsmyndighet. Torsdag sa byrådet i Oslo ja til reguleringsplanen for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Nå er det behandling i bystyret som gjenstår.

Det mobiliseres til motstand mot prosjektet, blant annet er det dannet en egen Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen. Motstanderne argumenter med at dette er en av Oslos siste stillesoner, et grøntområde som vil privatiseres gjennom Christian Ringnes private smak og legge beslag på et stort og verdifullt område. Tilhengerne peker på at et unikt område gjøres tilgjengelig for flere og Oslo får en ny attraksjon i gave av en privat investor som både betaler kunst og en flott gondolbane.

Ekebergområdet er helt unikt og må behandles med stor respekt for dets verdier. Vi mener Ringnes planer ikke vil bety en rasering av området og håper både gondolbanen og skulpturparken blir realisert.