I dagens avis kan du lese om eldre som bruker dagsenteret på Langerud sykehjem. For ca to uker siden fikk de beskjed om at dagsenteret deres skulle bli lagt ned og at vennegjengen som hadde dannet seg på senteret ville bli splittet og fordelt på flere andre dagsentere i forskjellige bydeler.

LES SAKEN: Langerud dagsenter legges ikke ned likevel

For alle mennesker i alle aldre kan det være en stor belastning å bli skilt fra sine venner, eller bli flyttet fra et sted til et annet. Unge mennesker har gjerne helse, krefter, sosiale medier og mobiltelefon til å holde kontakt på tross av avstand. Dette er ikke realiteten for alle eldre. Derfor er det ekstra vondt å se mennesker på 80 og 90 år bli skilt fra venner og flytte mot egen vilje.

Nordstrands Blad dro til dagsenteret på Langerud sykehjem. Der møtte vi fortvilte eldre som fortalte vennegjengen på dagsenteret var blitt til en stor familie, og at nyheten om nedleggelse, forflytting og splittelse hadde resultert i gråt, depresjoner, søvnløshet og sinne blant de eldre.

I flere uker gikk de eldre på Langerud med dystre fremtidsutsikter, men 20 timer etter at Nordstrands Blad besøkte gjengen på Langerud kom kontrabeskjeden fra Sykehjemsetaten. De hadde sett på tallene en gang til og funnet ut at det kunne ordnes uten å legge ned dagsenteret eller splitte vennegjengen.

Nordstrands Blad er godt fornøyd med at Sykehjemsetaten tok en ny runde med tallene og la opp kabalen på en slik måte at de likevel ikke trengte å skille venner fra hverandre. Vi har forståelse for at man i en presset situasjon kan finne frem til løsninger som får regnestykket til å gå opp uten at man nødvendigvis klarer å se menneskene og skjebnene bak tallene, men det er godt å se at Sykehjemsetaten i dette tilfellet har vist god vilje og snudd etter å ha sett mer av bildet.

Nordstrands Blad vil berømme Sykehjemsetaten for å ha snudd i denne saken. Vi håper at man i fremtiden kan spare eldre for søvnløse uker ved å ta hensyn til menneskene allerede i den første vurderingen. Samtidig vil vi minne alle om at Nordstrands Blad tar saken neste gang forvaltningen ser tall som bare tall, og tenker på de menneskene tallene egentlig representerer.