I Norge er de tradisjonelle politiske klasseskillene etter hvert blitt utydelige bak sløret av oljepenger. Tidligere debatterte man sterke motsetninger innen økonomisk politikk, planøkonomi versus markedsøkonomi og sosialisme versus kapitalisme. Nå brukes stadig mer av valgkamptiden til «drittkasting». 70-årene er for lengst over, men det er fortsatt noen temaer som kan fyres opp til flammende prinsipielle diskusjoner. Ett av disse temaene er konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Skal bestemor
pleies av en offentlig ansatt eller en privat ansatt? Hva er best for bestemor, og hva er billigst for kommunen? Det er gjerne nettopp pris og kvalitet som får oppmerksomhet i debattene rundt konkurranseutsetting, men den siste uken har vist at det er nok et viktig aspekt man ikke må glemme. Det er noen som jobber på sykehjemmene også. nn I dagens utgave kan du lese om Adecco som inntil sist onsdag hadde kontrakt på driften av Midtåsen og Ammerudlunden sykehjem.

Etter avsløringer om klare brudd på arbeidsmiljøloven har Oslo kommune valgt å si opp kontrakten med Adecco. Og et spørsmål melder seg, er det konkurranseutsettingen og profittjaget som har skylden for bruddene på arbeidsmiljøloven? nn Nordstrands Blad skal ikke ta stilling for eller mot konkurranseutsetting, men vi vil understreke at i tilegg til pris og kvalitet er det viktig å huske på de ansatte, og sørge for at ikke de blir ofre når fri konkurranse presser effektiviteten til det ytterste. Vi vil også oppfordre politikere til ikke å la konkurranseutsetting bli et prestisjeprosjekt. Når det er snakk om noe som påvirker så mange menneskeskjebner må man kunne legge fra seg partiprogrammet og handle pragmatisk ut i fra hva som er best for de menneskene det angår.

Oslo kommune må også spørre seg hvordan Adecco har kunnet holde på som de gjorde. Hvis kommunen kjøper tjenester må de sørge for at tilbyderen følger loven, men at Ammerudlunden tidligere er trukket frem av Frp som beviset på at konkurranseutsetting er veien å gå, kan det tyde på at noen har vært for ivrige med å bevise sine politiske poenger.

Når det er sagt, er det positivt at brudd på arbeidsmiljøloven har blitt møtt med så kontante sanksjoner. Nordstrands Blad håper at de ansatte på Midtåsenhjemmet og Ammerudlunden nå går bedre tider i møte og at man i fremtiden ikke lar kostnadseffektivitet drive private aktører til lovbrudd.