1. januar tok svenske Samres over TT-kjøringen i Oslo kommune. Ordningen har vært på anbud og på tross av at Samres har møtt massiv kritikk i hjemlandet Sverige, er det mye som tyder på at pris – og kun pris – ble avgjørende, da byrådet skulle avgjøre anbudsrunden.

For da tusenvis av brukere skulle fraktes til skole, jobb og daglige gjøremål mandag møtte mange av dem lang ventetid og i verste fall ingen bil i det hele tatt. Konsekvensene kan man bare tenke seg til. Fravær fra skole og jobb, og for mange ble selv en tur i butikken en umulig oppgave.

TT-ordningen er ikke å anse som et ekstra gode til dem som ikke kommer seg rundt på egenhånd, det er en livsnødvendighet for at mange med funksjonshemninger skal kunne fungere i samfunnet og klare seg selv. At selskapet som skal drifte denne viktige tjenesten svikter, er rett og slett uholdbart.

Å skylde på innkjøringsproblemer blir for enkelt, dette er en bransje hvor man ikke kan ha innkjøringsproblemer. I stedet burde man levere en tjeneste som svarer til at man faktisk har vunnet anbud – i konkurranse med selskaper som har levert en tilnærmet knirkefri tjeneste i åresvis. Med andre ord burde tjenesten om mulig vært enda et hakk bedre.

I steden opplever brukerne det motsatte. Biler som er forsinket, som kjører byen rundt før man kommer fram til ønsket destinasjon, som følge av mer samkjøring, og i verste fall biler som ikke kommer. En billigere pris er muligens forklaringen, men den holder ikke når kvaliteten på tjenestene er til de grader sviktende.

Dette er ikke Samres’ ansvar alene. Dette er byrådets ansvar. En anbudsrunde der hensynet til tidligere misfornøyde kunder har blitt oversett er utilgivelig, og dette må snarest ryddes opp i.

«Hovedfokuset til Samres disse første dagene har handlet om å håndtere bestillinger. Fokuset nå vil rettes mot å forbedre reiseplanleggingen, slik at reiserutene skal bli bedre for brukerne», skriver Oslo kommune på sine hjemmesider. At man ikke en gang har klart å forutse mengden kjøring på forhånd er svært urovekkende i forhold til tiden som kommer.