Lei av dette slitne bygget på Oppsal? Nå skal det ned!

Sikringsgjerder er satt opp, og i løpet av sommeren og høsten vil det fraflyttede sykehjemmet på Oppsal jevnes med jorda.