Lena Mathiesen (30) fra Nordstrand: – Jeg mistet jobben fordi bygget skulle rives