– Det er en glede å overrekke årets barne- og ungdomspris til denne flotte og aktive gjengen med unge ledere i 1. Nordstrand speidergruppe, sier president Odd Thodesen i Nordstrand Lions. En enstemmig jury valgte speiderne som årets prisvinner. Torsdag ble prisen høytidelig overrakt i speidernes lokaler i Nordstrand Kulturarena.

Speidergruppa teller rundt 80 medlemmer og har gjennom mange år blitt drevet av unge ledere som tar ansvar, og som inspirerer de neste årskullene til også å ha lederverv og sørge for at gruppen er et attraktivt og meningsfylt sted å være for mange generasjoner nordstrandsboere.

I begrunnelsen ble det poengtert at de unge lederne gjennom koronatiden har lykkes i å opprettholde mye aktivitet og vært et godt sted å være med for mange barn og unge i bydelen. Leirer og turer og møter har vært tilpasset de til enhver tid rådende smittevernsregler, og de har mange ganger snudd seg rundt for å finne nye løsninger og for å opprettholde det gode samholdet i gruppa.

Sommeren 2021 planla og gjennomførte det unge lederteamet en ukes padleleir på Glomma, fra Koppang til Elverum. De dro på rekognosering, planla utstyr og program, transport, sikkerhet og forsyninger.

– Vi er veldig takknemlige for å bli tildelt denne prisen, kommenterer Baste Brynsrud (21). Han ledet fjorårets kanoleir og holdt i hele arrangementet og bygget en god stab og sto støtt gjennom hele prosjektet. Det var flere strabaser underveis, men deltakerne var strålende fornøyd etter en uke på tur, i en ellers ganske rolig pandemitid.

– Vi arrangerte jo møter, turer og leir under korona og vi tror både store og små syntes at det var en fin måte å komme seg litt bort fra alt styret. Pengene kommer også godt med til utstyr og aktiviteter, poengterer lederne som samme kveld var fullt opptatt med å pakke utstyr til årets sommerleir til Hvaler.

Tidligere ledere og foreldre som nominerte speiderne, kommenterte i begrunnelsen: Hvis de skulle få prisen, vet vi dette være til stor inspirasjon og en anerkjennelse for det arbeidet de legger ned. Vi tror ikke de helt vet hvilke fine forbilder de er, og hvilket ansvar de påtar seg både med ukentlige møter, helgeturer og større prosjekter.

PRISOVERREKKELSE: Birte Egeland og president Odd Thodesen i Nordstrand Lions overrakte årets Barne- og ungdomspris til lederne i 1. Nordstrand speidergruppe. Her ved troppsleder Tale Hvenekilde (17), fjorårets leirsjef Baste Brynsrud (21), årets leirsjef Theodor Rennesund (18), patruljeassistent i Jerv Nora Hatleberg (15), småspeiderleder Herman Hatleberg (18), patruljeassistent i Bjørn Ane Guriby (14), patruljeassistent i Turbodrage Sara Mathiesen Laskemoen (15), patruljeassistent i Bever Eivind Skeie Dammerud (14) og patruljefører i Turbodrage Synne Hvenekilde (15).