Lions Club Oslo/Bryn har fått fart på snøkanonen på Nordre Skøyen hovedgård.

Det har vært fint vintervær på Østlandet i slutten av januar, men lite snø og dårlig med akebakker.

Bryn Lions kjøpte inn snøkanonen for noen år siden, men det har vært så milde vintrer de siste årene, så det har ikke vært mulig å lage snø. Snøkanonen må ha min. minus 2 grader kadt for å lage snø.

De to ilsjelene i klubben, Rolf Kittilsen og Trond Dynna, har stått på for at barnehagen på Nordre Skøyen hovedgård og barn som bor i distriktet får et sted å ake.

Klubben som pleier å arrangere skirenn for barn første søndag i februar, må dessverre avlyse dette på grunn av både smittevern hensyn og for lite snø. Vi har foreløpig utsatt skirennet til 7. mars.

Snøkanonen vår har ikke så stor kapasitet at vi kan lage snø til en skiløype i parken, vi må ha hjelp ovenifra med villsnø dersom vi skal få laget en skiløype.