I over 30 år har Miljøprosjekt Ljanselva stått på til beste for Ljanselvvassdraget - med barn og unge som sin fremste målgruppe.

Torsdag 15. september ble det siste, og kanskje det mest spesielle prosjektet, gitt til barn og unge i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand - et «Klasserom i friluft». Det er helt bokstavelig et klasserom hvor barn og unge vil få undervisning om alt som finnes av dyr, fugler, fisk, blomster, trær og historie i Ljanselvdalen. Og - ikke minst - vannets betydning for oss alle.

Åpningen av klasserommet ble markert ved at byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, klippet det røde båndet foran et 50-talls begeistrede og syngende barn fra bydelene.

Klasserommet finner du ved Ole Bjørns Plass ved Ljanselva - nederst i Munkerudveien.