Løfter frem forslag om sykkelbro i Kongsveien i stedet for tunnel

Trikketunnel i Kongsveien blir for dyrt og andre muligheter skal nå vurderes. Høyre ber byrådet ta en ny titt på en løsning med fritthengende sykkelbro.