(Avisa Oslo) – Oslo Frp skal igjen bli det borgerlige førstevalget i Oslo, sier Lars Petter Solås.

Ambisjonen han legger fram er ikke liten. Du må tilbake til 2008 for å finne målinger der Frp var større enn Høyre i Oslo. Siden har fylkeslagets oppslutning krympet i valg etter valg.

Men Solås tror at den politiske situasjonen i Oslo gir rom for et tydelig alternativ til den bilrestriktive linja dagens byråd fører, og som andre borgerlige partier som Venstre og Høyre i stor grad støtter opp om.

– Frp er alene om å stå for en konfliktfri samferdselspolitikk der vi både vil ha bedre veier og kollektivtilbud, uttaler Solås overfor Avisa Oslo.

– Vi må få tilbake respekten for skattebetalernes penger, sier Solås, som både vil føre strengere kostnadskontroll på kommunale tjenester og åpne opp for flere private aktører i Oslo.

To av tre toppkandidater stiller ikke til gjenvalg – én svarer ikke

Avisa Oslo tar kontakt med Solås samme dag som Aina Stenersen erklærte at hun ikke stiller til gjenvalg. Stenersen var Oslo Frps førstekandidat og fikk soleklart flest personstemmer under 2019-valget.

Andrekandidat Camilla Wilhelmsen kommenterer per nå ikke spørsmålet fra Avisa Oslo, mens tredjekandidat Tommy Skjervold sier nei da han får det aktuelle spørsmålet.

– Jeg leder nominasjonskomiteen, og har bedt om fritak fra bystyret. Jeg jobber som myndighetskontakt for NHO. Dermed er det ryddig å bare ha én hatt, ikke en partipolitisk en i tillegg, forklarer Skjervold.

– Vil være positiv og tydelig

Heller ikke Oslo Frp-leder Andreas Meeg-Bentzen, som også sitter i nominasjonskomiteen, stiller til 2023-valget.

Bjørn Revil, som nylig meldte overgang fra Folkets Parti, sier at han trives i Frps bystyregruppe og vil stille til gjenvalg, men presiserer at han ikke ønsker seg førsteplassen på Oslo Frps liste.

Solås havnet på sin side på fjerdeplass på Oslo Frp-lista under forrige valg.

Den tidligere IT-arbeideren har jobbet med politikk på fulltid de siste fem årene. Han har vært rådgiver på Stortinget, sittet i bydelsutvalget på Nordstrand, er lokallagsleder for Oslo Frp Syd, møter i bystyret og finansutvalget.

– Jeg vil være en positiv og tydelig førstekandidat, lover Solås i intervjuet med Avisa Oslo.

Tror på valgfrihet

Solås erkjenner at Oslo Frp har gått gjennom en røff periode.

Vinteren 2020 ble daværende fylkesleder Geir Ugland Jacobsen (nå i Demokratene), som ville gjøre Frp om til «et patriotisk fyrtårn», ekskludert fra partiet, hvorpå fylkeslaget ble lagt under administrasjon av Frps sentralstyre.

Det påfølgende valget var en skuffelse. Partiet gikk fra to til én Oslo-representant på Stortinget. Nå sier Lars Petter Solås at han vil dyrke partiets seire og Oslos positive sider, samtidig som han vil erkjenne de utfordringene han mener byen har.

– Hvor vil du plassere deg selv i Frp rent politisk?

– Jeg er ikke en av dem som kjøper fløybeskrivelsen. Frp er et parti gjort opp av individualister, det er styrken vår, men det som forener oss er troen på enkeltmennesket, valgfrihet og at folk flest skal styre sin egen hverdag, sier Solås.

– Hvor sentralt bør innvandring være for Oslo Frp fram mot 2023-valget?

– Jeg stiller med solid bak innvandringspolitikken Frp fører på Stortinget, den er den beste for byen vår. Lokalt trenger byen vår ny integreringspolitikk. Om alle skal bli trygge Oslo-borgere må vi tørre å stille krav. Det er også viktig at vi erkjenner utfordringene med utenforskap, samtidig som vi minner om at det er mulig for alle å lykkes i Oslo, svarer Lars Petter Solås.