Gå til sidens hovedinnhold

Lokalbefolkningen ønsker fortsatt et tilstedeværende lokalt politi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder for enhet Øst, John Roger Lund, har i Nordstrands Blad 25. juni et innlegg hvor vedkommende tar til orde for å legge ned både Stovner og Manglerud politistasjon. Realiteten er at hele 280 000 innbyggere i Oslo, står nå i fare for å miste sitt nærpoliti, og det ved et informasjonsskriv "slengt" ut til byrådet rett før sommerferien.

Det er alvorlig, og krever en bred debatt fra politiets sin side, og en tydeligere og mer handlekraftig byrådsleder enn Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet.

Jeg registrerer at Lund har behov for å male et bedre bilde av realitetene i Groruddalen, og Oslo Syd, men vi trenger en realitetsorientering, samt lytte til lokalbefolkningen som lever tett på utfordringene både i Groruddalen og i Oslo Syd. Hele landet etterspør et mer tilstedeværende, aktivt og synlig lokalpoliti, ikke mindre. Og i Oslo har vi i enkelte del-bydeler store utfordringer. Det er lett å registrere, både i statistikken, i media, og lokalt for å nevne noe.

Som leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, samt medlem av politiutvalget i Oslo bystyre, hvor også Lund selv sitter sammen med politimester i Oslo, Beate Gangås, har vi ikke fått noen informasjon om nedleggelsen av disse politistasjonene, eller informasjon om noen sammenslåing, ikke i vårt møte i politiutvalget rett før sommerferien heller. Dette både opprører og forundrer oss på tvers av politiske skillelinjer. Prosessen har vært svært mangelfull på flere nivåer.

Berørte bydelsutvalg, f. eks Østensjø BU, Bjerke BU og Grorud BU, har heller ikke blitt orientert, og har vedtatt uttalelser fra bydelsutvalgene på tvers av partipolitiske skillelinjer om at bydelsutvalgene er kritiske til en sammenslåing, ikke har blitt tatt med på råd, og ønsker å beholde lokalpolitiet i sitt nærmiljø, og det gjør meg stolt. Det er våre nærmiljøer.

Lokalbefolkningen sitter på reell kunnskap, engasjement, de kjenner både utfordringene, og mulighetene til sine lokalsamfunn. Landets justisminister har også tatt til orde for at beslutningen skal være lokalt forankret, noe den ikke er. Samtidig er også politiposten på Holmlia tidligere lagt ned, og innbyggerne flest, ønsker også denne tilbake.

Hvis vi tar Manglerud politistasjon, har politistasjonen i over 50 år bidratt med forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse i bydelene i Oslo sør-øst. Større enheter vil bety mindre personlig kontakt og større fysisk avstand mellom politiet, innbyggerne og de ansatte i bydelen. Dette er det motsatte av hva som er behovet vårt i dag, skriver Østensjø BU i en samstemt uttalelse.

At responstiden vil bli den samme fra IKEA ved Alna ( som er nevnt som mulig ny lokasjon) som fra f. eks Manglerud til Brynseng eller Munkerud, er svært lite sannsynlig.

I min tidligere artikkel i Nordstrands Blad refererer jeg også til økningen på 75 prosent på ungdomskriminalitet etter at byrådet overtok styringen av byen, tatt fra politiets egne beregninger. Dette er fakta, og det er enda flere alarmerende tall fra Oslo politiets egen statistikk som videre kan trekkes frem som virkelig burde få blålysene til å blinke;

• I 2019 ble 224 personer under 18 år registrert med fire eller flere straffbare forhold i Oslo politidistrikt.
• I 2019 ble det registrert totalt 7 573 anmeldelser av kriminalitetstypen Vold, som omfatter både fysisk vold, trusler,
tvang m.m. Dette var en økning på 4 % fra året før.
• Personer under 18 år har de senere år utgjort en gradvis større andel av de mistenkte i anmeldt vold. Økningen i
anmeldelser av fysisk vold fra 2018 til 2019 tilskrives i sin helhet vold med unge gjerningspersoner.
• I 2019 ble det registrert 3017 anmeldelser med mistenkt person under 18 år. Dette var en økning på 16 % fra 2018.
• Fra 2018 til 2019 steg antallet mistenkte under 18 år bosatt i enhet øst, med 20 %.

Økonomiske årsaker, og leiekontrakter bør ikke sette lokalpolitiet i Oslo Øst og Syd i spill.