Lokalpolitiker og trefeller Fredrick Bjerke (Sp) raser over ulovlig trehogst på Nordstrand

Fredrick Bjerke (Sp) jobber selv med å felle trær, men har lite til overs for ulovlig trehogst på Nordstrand. Han mener enkelte utbyggere ikke har respekt for lover og regler.