Lokalpolitikere har sendt klagebrev om utbygging på Ekeberg: – Vi vil ikke ha store kontorbygg på sletta

Samtlige partier i Nordstrand Bydelsutvalg (BU), bortsett fra Frp og Ap, står bak et brev som er sendt til Plan -og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune. Klagen stiller spørsmål om vedtakene i saken er gyldige.