Lokalpolitikerne går imot flytting av Manglerud politistasjon ut av distriktet - gir full støtte til lokalt SV-forslag

Bydelsutvalget på Nordstrand støtter de lokale SV-politikerne i sin kamp mot flyttingen av Manglerud politistasjon ut av distriktet.