Klokken 19 torsdag 12. mai møtes Nordstrand bydelsutvalg i bydelshuset på Lambertseter.

Under kveldens møte skal politikerne blant annet bli orientert om et nytt tilbud til folk i bydelen med rusproblemer. Et aktivitetstilbud skal etter planen åpne etter sommeren og et forslag er at tilbudet åpner i det som i dag er feberpoliklinikken i Cecilie Thoresens vei. Den skal avvikles i slutten av juni. Mer om denne saken kan du lese her:

Muligheten for belysning i skateparken på Sæter, ved Nordstrand Kulturarena, er et annet tema. Forslaget kommer på bakgrunn fra henvendelser fra foreldre og unge som opplever det utrygt å bruke parken etter mørkets frembrudd.

Næringssenter på Brattlikollen

Det varsles om oppstart av detaljregulering i Sandstuveien 57. På denne tomten ønsker Coop å bygge et helt nytt næringsområde. Det er planer om en større dagligvarebutikk og annet næring. I tillegg ønsker Coop å anlegge en aktivitetspark for nærområdet.

Bydelsutvalget gis anledning til å kommentere planene.

Friområde på Karlsrud

Et forsømt friområde på hjørnet av Østerliveien og Østerli Terrasse blir tema på BU-møtet. Arbeiderpartiet ønsker status på hva som skal skje med tomten. Området var opprinnelig ment som kompensasjon for friområdet som ble benyttet til bygging av det nye Lambertseterhjemmet, men den gjengrodde tomten er ikke særlig egnet for rekreasjon i dag.

Også beboere i området reagerer på at området fortsatt ligger brakk:

Skjenking på Ljabru

Essa AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling til et nytt serveringssted som skal åpne i Ljabruveien 87, like ved krysset der Ekebergveien kommer ned mot Hauketo.

Etter planen åpner de et nytt spise- og samlingssted der senere i år.

Nytt spisested søker om skjenking på Ljabru

Si din mening

Det er også flere andre saker på kartet, ønsker du full oversikt finner du det på bydelens hjemmesider. Du kan følge med på møtet enten som publikum i BU-salen i bydelshuset på Lambertseter. Eller du kan følge med hjemmefra, da møtet strømmes live.

Har du noe på hjertet om saker som angår bydelen, så kan du be om å få ordet under Åpen halvtime på starten av møtet. Det hele starter klokken 19.