Lysløypa forlenges i flere retninger i år

I sommer kan lysløypa fra Ødegården mot Åsland og turveien fra Fløysbonnveien til Grønlimyrene stå ferdig. På sikt skal lysløypa fra Fløysbonn knyttes sammen med lysløypa på Grønliåsen i Oslo.