GRØNLIA: Det er mange som daglig benytter seg av sykkelveien som går gjennom Bjørvika og sørover i byen langs havna. Flere av disse har meldt ifra om at de ikke er fornøyde med forholdene, spesielt avkjørselen til Grønliautstikkeren har vært et problem både for de som kommer syklende og for lastebilene som kjører inn og ut av havneområdet.

Utformingen på avkjørselen har gjort at mange sjåfører som kommer fra nord har hatt store blindsoner på høyre side når de har svingt inn. Dette har gjort det vanskelig å få øye på syklistene.

Lastebilene har også hatt problemer med å se syklistene på grunn av containere og tilhengere som har vært plassert for nærme sykkelveien.

Nå har Statens Vegvesen og Oslo Havn i samarbeid med syklistene og lastebilsjåførene laget en bedre og tryggere sykkelvei, med fokus på bedre sikt og tydelig merking.

- Det har vært viktig for oss å gjøre forholdene trygge for de som sykler langs havna, og for sjåførene som har havna som arbeidssted, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF.

Torsdag ettermiddag fra 15.00 til 17.00 markerer de åpningen av den nye sykkelveien ved å gi ut is og tilby sykkelreparasjon til forbipasserende syklister.