Og har i tilfelle Bymiljøetaten i Oslo gått på limpinnen?

I sammenheng med at vi som bor nedenfor Kastellet stasjon er blitt mer eller mindre innestengt i området takket være et enveiskjøringsskilt ved trikkeskinnen, satt opp i vår av Bymiljøetaten, får vi hele tiden servert at de nærmest er blitt tvunget til å gjennomføre dette inngrepet.

Dette har de tilsynelatende gjort etter nøye vurdering, men uten å spørre eller informere berørte beboere, og særlig de som bor i de trange veiene som trafikken nå ledes inn på – Holtveien og Seterliveien.

LES OGSÅ:

Naboer fortviler over økt trafikk i Seterliveien: – Totalt kaos

Naboene fortviler – nå vil Bymiljøetaten se på tiltak

Her er det ikke engang gjort trafikktelling, for å se hvor ille belastningen er blitt på det som er skoleveier for barn og unge, og tillegg en berørt barnehage med mye trafikk.

Det vises til en bestemmelse i jernbaneloven, §9C, som etter sigende skal være i konflikt med veitrafikkloven. Medlemmene i Samferdsel- og miljøutvalget fra Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har vektlagt Sporveiens forståelse av jernbaneloven, og mener som Sporveien at det nye bomanlegget ikke ville blitt godkjent av Statens jernbanetilsyn hvis man beholdt toveiskjøringen i Kastellveien (selv om dette rent teknisk er Cappelens vei), og Sporveien har «konkludert med at det ikke er grunnlag for å søke dispensasjon fra jernbanelovens §9C i dette tilfellet».

Men her lyver Sporveien så det renner av dem. Paragrafen det henvises til sier bare at det er forbudt for publikum å benytte planovergangen når tog ventes. Dette er en bestemmelse som retter seg mot publikum og som angir et straffesanksjonert forbud mot uforsvarlig opptreden, og har ingenting med trafikken inn og ut av området å gjøre.

Les også

Sporveien om kritikken: – Nei, vi lyver selvfølgelig ikke

Det som derimot er tilfellet, er at Sporveien risikerer at bommen går ned mens en bil står i overgangen på grunn av trafikken i Ekebergveien, og særlig i rushtiden. Dette har allerede skjedd på Bråten stasjon, hvor man ikke har innført enveiskjøring. Det er et direkte resultat av enveiskjøringen ved Kastellet, men også fordi bommene ikke har sensorer slik den gamle bomtypen hadde, og dermed ikke gikk ned om en bil var i ferd med å bli «fanget».

Nederst i Kongsveien og i overgangen ved Holtet er det ikke satt opp bommer, der hvor veier krysser sporene. Så hvorfor mener Sporveien det være bom ved Kastellet? De gangene bommen er ute av funksjon er det faktisk tryggest å ferdes her, da viser alle hensyn og ser seg godt for. Å kjøre store omveier og dermed bidra til trafikale utfordringer for andre beboere i distriktet er ikke spesielt solidarisk, og stygge blikk fra forskremte fotgjengere som klemmer seg inntil gjerder er heller ikke med på å heve stemningen i nabolaget.