Flere har denne sommeren fått øynene opp for buss som transportmiddel på lengre reiser, skriver Viken Kollektivterminaler i en pressemelding. I juni var det til sammen 6 580 ekspressbuss-avganger og -ankomster ved Oslo bussterminal. I juli økte antallet til 8 771. Til sammenlikningen var det 12 600 i juli i fjor, men det tallet inkluderer bussavgangene til og fra utlandet.

– Selv om antall avganger er lavere, og det totalt sett er færre passasjerer enn i samme periode i fjor, har det vært en vekst i antallet passasjerer for langdistanseturene fra april til august, forklarer administrerende direktør Jafar Altememy i Viken kollektivterminaler.

Han trekker frem sentrale stasjoner, kombinert med strenge smitteverntiltak og hyppige avganger som årsakene til veksten.

– Busselskapene har vært flinke til å tilpasse seg behovet for busser. Det har gjort at alle har kommet med, selv om antallet disponible seter i hver av dem lenge var halvparten av det normale. Effekten av reduksjonen er også at folk har følt at det har vært trygt å kjøre med buss til feriestedene, sier han.

– Jeg opplever at sommeren 2020 har vært en renessanse for busstransport. Med hyppige avganger, god plass, og på- og avstigning midt i byen, har vi styrket oss i konkurransen med flyselskapene, og er et godt alternativ til tog og privatbil. På de travleste dagene har vi hatt 35 busser hver vei på strekningen Oslo–Stavanger, sier styreleder Tom Roger Øydne i Konkurrenten.no.

Både terminaler og busselskaper har vært opptatt av å ligge i forkant i forhold til smittevernarbeid og tiltak for å begrense eventuell smitte.

– I tillegg til at vi har økt bemanningen på både renhold og kundeverter, opplever vi at folk som har reist på ferie med buss denne sommeren har vært svært disiplinerte. De har holdt god avstand både på terminalen og når de skal på og av bussene, sier Altememy.