Mange velger å betale for koronatesting – Dr Dropin på Sæter har gjennomført flere titalls tester siden forrige uke

Hjemmelegene melder også om stor etterspørsel etter koronatester.